Spontaniczne objawy i oznaki odmy opłucnowej | Jak określić odma opłucnowa

Spontaniczna odma opłucnowa jest stanem nagłym, charakteryzującym się objawami przedostawania się powietrza do jamy opłucnej w wyniku naruszenia integralności płatów opłucnowych w wyniku objawów komunikacji z atmosferą poprzez wady w tkance płucnej (np. Pęknięcie grudki), tchawicy i oskrzeli ze spontaniczną odmy opłucnowej. W tym artykule rozważymy objawy spontanicznej odmy opłucnowej i główne objawy spontanicznej odmy opłucnowej u ludzi. Ponadto porozmawiamy o tym, jak określić odma opłucnowa.

Objawy spontanicznej odmy opłucnowej

Objawy samoistnej odmy opłucnowej zastawki, podobnie jak inne jej rodzaje, zwykle rozwijają się na tle całkowitego dobrego samopoczucia lub zadowalającego stanu pacjenta.

Klinika spontanicznej odmy opłucnowej

1.

Nagle pojawiają się objawy spontanicznej odmy opłucnowej, takie jak ból w klatce piersiowej, duszność, tachypnea, lęk i osłabienie. Charakter objawu duszności jest wdechowy, pacjent chce oddychać, ale nie może. Podczas badania można znaleźć oznaki asymetrii klatki piersiowej, szczególnie przy ruchach oddechowych, rozszerzeniu przestrzeni międzyżebrowych po stronie zmiany.

2)

Objawy sinicy rozwijają się ze spontaniczną odma opłucnową.

3)

Po stronie odmy opłucnej drżenie głosu jest osłabione, oddech jest osłabiony lub nieobecny podczas osłuchiwania, dźwięk perkusji jest skrzynkowy lub bębenkowy.

4

Zauważono objaw Karpiłowskiego - przesunięcie granic perkusji serca na zdrową stronę. 5

W przypadku samoistnej odmy opłucnej puls jest przyspieszany, ciśnienie krwi jest obniżane.

Narastanie tych objawów świadczy o spontanicznej odmy opłucnowej zastawki, która staje się intensywna. Zamknięta odma opłucnowa zwykle nie stanowi zagrożenia dla życia pacjenta i może objawiać się dusznością wdechową, która znika sama w miarę rozpuszczania powietrza.

Oznaki spontanicznej odmy opłucnowej

W zależności od patogenezy wyróżnia się 3 objawy kliniczne i radiologiczne spontanicznej odmy opłucnowej - otwarta, zamknięta i zastawka.

Oznaki otwartej spontanicznej odmy opłucnowej

Jeśli komunikat między jamą opłucnej a przestrzenią pęcherzykową poprzez wadę opłucnej trzewnej zostanie utrzymany podczas wdechu i wydechu, prowadzi to do rozwoju objawów otwartej odmy opłucnowej - powietrze swobodnie wchodzi do jamy opłucnej podczas wdechu, wydostaje się podczas wydechu. Płuca opadają, narządy śródpiersia się nie poruszają.

{$adcode4}

Oznaki zamkniętej samoistnej odmy opłucnowej

Komunikacja między jamą opłucnej a przestrzenią pęcherzykową jest tymczasowa i spontanicznie ustaje, więc nowe porcje powietrza nie wchodzą do jamy opłucnej. Taka spontaniczna odma opłucnowa może zostać rozwiązana w sposób naturalny (jeśli objętość powietrza nie przekracza 1,5 l). Sztuczna odma opłucnowa jest zamknięta.

Objawy samoistnej odmy opłucnowej zastawki

Jeśli wada opłucnej trzewnej otwiera się podczas wdechu i zamyka podczas wydechu, powstaje spontaniczna odma opłucnowa zastawki (powietrze, zastawka) - powietrze dostaje się do jamy opłucnej podczas wdechu, nie wydostaje się podczas wydechu. W takim przypadku po każdym cyklu oddechowym zwiększa się objętość gazu w jamie opłucnej. Objaw ciśnienia wewnątrzopłucnowego wzrasta i przekracza ciśnienie atmosferyczne, tj. staje się pozytywny. Zwiększone ciśnienie przesuwa śródpiersie na zdrową stronę. Jeśli nie opróżnisz powietrza, wystąpią objawy samoistnej odmy opłucnowej: ucisk, na przykład dużych naczyń, splotów nerwowych i naruszenie funkcji życiowych organizmu.

{$adcode5}

Rozpoznanie spontanicznej odmy opłucnowej

Rozpoznanie spontanicznej odmy opłucnowej jest potwierdzone radiograficznie, najbardziej niezawodnie w badaniu dynamicznym, do którego wystarczy rutynowe zdjęcie rentgenowskie. Rentgen wyraźnie pokazuje granicę płuca skompresowanego powietrzem, na zewnątrz którego nie ma wzoru płucnego. Podobny obraz obserwuje się w przypadku RCT, który jest rzadziej stosowany w sytuacjach awaryjnych. Objawy są charakterystyczne dla odmy opłucnowej zastawki - ujemna dynamika radiologiczna w ciągu kilku godzin po początkowych objawach tego nagłego stanu: zwiększa się objętość powietrza w jamie opłucnej, narządy śródpiersia są przemieszczane w przeciwnym kierunku.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.