Miażdżyca mózgowa - leczenie

Miażdżyca naczyń mózgowych jest postępującą układową chorobą naczyń krwionośnych mózgu z zaburzeniami mechanizmów oraz procesami endokrynologicznymi i biochemicznymi związanymi z wpływaniem na mózgowy przepływ krwi, co prowadzi do upośledzenia funkcji umysłowych, zwiększonego zmęczenia procesów umysłowych.

Leczenie miażdżycy mózgu

Rozpoznanie miażdżycy mózgu opiera się na uważnej obserwacji pacjenta. Leczenie miażdżycy mózgu powinno być kompleksowe w perspektywie długoterminowej, w przypadku pracy i racjonalnych form opieki, szeregu leków, które zawierają powiązania z patogenezą procesu miażdżycowego, patologii somatycznej, a także istniejących problemów ze zdrowiem psychicznym.

Objawy miażdżycy mózgu

Podstawą patogenezy miażdżycy mózgu są dominujące zaburzenia czynnościowe zmian naczynioruchowych, funkcjonalnych i organicznych w naczyniach krwionośnych. W trzecim etapie miażdżyca mózgu jest spowodowana zmianami organicznymi w naczyniach krwionośnych, często dominują zmiany martwicze w różnych obszarach mózgu w wyniku udaru mózgu. Klinika ma oznaki organicznej choroby mózgu o różnym nasileniu. Rodzaj przepływowego miażdżycy mózgu zależy od tempa rozwoju.

Zmęczenie w miażdżycy mózgu

Istnieją dwa główne rodzaje zmęczenia w miażdżycy naczyń mózgowych:

1.

Typ hipersteniczny jest zmienny w szybkim tempie (szczególnie na początku) ze spadkiem, a następnie ponownie zwiększa tempo. Inne metody to w zasadzie właściwa decyzja z niewłaściwą alternatywą, która koryguje pacjenta przed nią, psychologiem. Hipersteniczny typ wyczerpania jest charakterystyczny dla wczesnych stadiów choroby.

2)

Typ hiposteniczny - spadek prędkości i jakości pracy w czasie. Występuje zaburzenie mowy w parafrazie, wytrwałości, rozpraszające uwagę (wprowadzenie głównych działań linii bocznej, rozpraszające działanie, które utrudnia osiągnięcie celów).

Szczególnie wyraźne trudności, sztuczne połączenia dźwięku w miażdżycy mózgu. Mniej zaburzona pamięć asocjacyjna. Ta bezwładność aktywności umysłowej nie została wykryta. Badania pokazują, że myślenie jest różnicą w poziomie uogólnienia. W obecności wszystkich operacji umysłowych podejmowane są decyzje, które są przypisywane wytwarzaniu wtórnych oznak podobieństwa i różnic w podstawie. Wynika to ze zwiększonego zmęczenia.

Jeśli miażdżyca mózgu nie jest leczona, to wraz z jej postępem może prowadzić do tak zwanej demencji miażdżycowej: ogólność, znaczny spadek pamięci, wzrost języka zaburzenia (afazja, amnezja i fikcja, amnezja fiksacji), spadek krytycznego myślenia, szczególnie w warunkach spadku.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.