Niepełnosprawność w miażdżycy kończyn dolnych

Miażdżyca ma również kilka grup niepełnosprawności. Miażdżyca wywołuje kalectwo i występuje z powodu powikłań, a powikłania powstają z kolei z powodu braku szybkiego leczenia (zaawansowany etap).

Niepełnosprawność w miażdżycy kończyn dolnych

Ryzyko wystąpienia powikłań miażdżycy i niepełnosprawności wiąże się również z cechami osobowymi organizmu, wpływa na to także dziedziczna predyspozycja, a połączenie tych czynników zwiększa ryzyko powikłań. Jeśli w rezultacie nie ma kontroli medycznej, terminowego leczenia i zapobiegania miażdżycy, wszystko to powoduje postęp choroby. Niepełnosprawność z miażdżycą tętnic można określić za pomocą następujących chorób: uporczywe i przemijające zaburzenia krążenia krwi w mózgu (mikro udary i udary), zatarcie miażdżycy tętnic, zawał mięśnia sercowego spowodowany ostrym zaburzeniem dopływu krwi wieńcowej, tętniakiem i zwężeniem aorty. Wszystkie te choroby są bardzo złożone, trudne do leczenia, aw ciężkich przypadkach mogą prowadzić do niepełnosprawności.

Niepełnosprawność z zatarciem miażdżycy

Po udarach pacjent może uzyskać niepełnosprawność związaną z porażeniem i niedowładem, a także naruszeniem ruchów kończyn, a także spadkiem zdolności intelektualnych, zdolności myślenia i zdolności umysłowych.

Nie można powiedzieć, że zawał mięśnia sercowego jest bardziej niebezpieczną lub bezpieczniejszą chorobą. Pacjent, który doznał rozległego zawału serca, nie będzie mógł wykonywać prostych czynności fizycznych, aw wyjątkowo ciężkich przypadkach dyskomfort może również wystąpić w spoczynku. Postępuje niewydolność serca, która nie pozwala prowadzić znanego stylu życia, w wyniku czego tacy pacjenci potrzebują pomocy z zewnątrz.

Miażdżyca obliteranów wpływa na kończyny dolne, a ściślej na naczynia kończyn dolnych, należy rozumieć, że jest to również poważna choroba, a przy braku terminowych zaleceń ekspertów ITU w momencie ustalenia stopnia niepełnosprawności może prowadzić do bardzo katastrofalnych konsekwencji, mianowicie amputacja kończyn i niepełnosprawność.

ITU określa niepełnosprawność miażdżycy. Spokojnie i niechętnie przypisują pacjentom niezbędną grupę niepełnosprawności, a mianowicie wybór środków terapeutycznych, które zapobiegają postępowi tak ulotnej, groźnej i nieuleczalnej choroby, zależy od stopnia rozwoju wybielania.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.