Zwężenie jamy ustnej objawów i oznak tętnicy płucnej

Zwężenie jamy ustnej tętnicy płucnej - zwężenie otworu między prawą komorą a tułowiem tętnicy płucnej. W tym artykule rozważymy objawy zwężenia jamy ustnej tętnicy płucnej i główne objawy zwężenia jamy ustnej tętnicy płucnej u ludzi.

Przyczyny zwężenia jamy ustnej tętnicy płucnej

Przyczyny zwężenia jamy ustnej tętnicy płucnej

Częstość zwężenia jamy ustnej tętnicy płucnej jest nieznana. Najczęstsze wrodzone zwężenie płuc. Zwężenie jamy ustnej tętnicy płucnej może być spowodowane wegetacją z zakaźnym zapaleniem wsierdzia, rakowiakiem, śluzakiem i innymi guzami serca.

Hemodynamika zwężenia jamy ustnej tętnicy płucnej

Utrudniony przepływ krwi z prawej komory do tętnicy płucnej prowadzi do przeciążenia ciśnieniowego, co powoduje wydłużenie skurczu prawej komory i przerost ściany. Następnie dochodzi do niewydolności prawej komory i względnej niewydolności zastawki trójdzielnej.

Objawy zwężenia jamy ustnej tętnicy płucnej

Pacjenci są zaniepokojeni objawami, takimi jak zmęczenie i omdlenie.

Oznaki zwężenia jamy ustnej tętnicy płucnej

Badanie może ujawnić objawy niewydolności prawej komory. Oprócz objawów i objawów choroby podstawowej szmer skurczowy jest określany z maksimum w II przestrzeni międzyżebrowej po lewej stronie.

Rozpoznanie zwężenia jamy ustnej tętnicy płucnej

Badanie przesiewowe w kierunku zwężenia jamy ustnej tętnicy płucnej

EKG zwężenia jamy ustnej tętnicy płucnej

Na EKG wykrywane są oznaki przerostu prawej komory.

Echokardiografia zwężenia jamy ustnej tętnicy płucnej

{$adcode4}

Za pomocą echokardiografii dopplerowskiej można określić stopień zwężenia (na podstawie gradientu ciśnienia między prawą komorą a tętnicą płucną).

Ja

etap - umiarkowane zwężenie, maksymalny gradient ciśnienia 20-30 mm RT. św

II

etap - umiarkowane zwężenie, maksymalny gradient ciśnienia 30-80 mm RT. Art.

III

etap - ciężkie zwężenie, maksymalny gradient ciśnienia większy niż 80 mm RT. Art.

{$adcode5}

Badanie rentgenowskie zwężenia jamy ustnej tętnicy płucnej

Rentgen narządów jamy klatki piersiowej ujawnia po zwężeniu, rozszerzenie pnia tętnicy płucnej, wyczerpanie układu naczyniowego płuc i wzrost prawego serca.

Leczenie zwężenia jamy ustnej tętnicy płucnej

Leczenie zwężenia u dorosłych zależy od przyczyny zwężenia jamy ustnej tętnicy płucnej (usunięcie śluzaka, roślinności). W niektórych przypadkach konieczna jest walwotomia.

Więcej na ten temat: Objawy zwężenia zastawki mitralnej Objawy zwężenia ujścia aorty Zwężenie objawów otwarcia prawego przedsionkowo-komorowego Objawy zwężenia płuc

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.