Objawy i objawy zawału mięśnia sercowego Jak ustalić zawał serca

Zawał mięśnia sercowego - martwica (nekroza) mięśnia sercowego w wyniku ostrej i wyraźnej nierównowagi między zapotrzebowaniem tlenu na mięsień sercowy a jego dostarczeniem (rzadkie przypadki greckie). Wcześniej dokonano podziału zawału mięśnia sercowego na przezścienny (nekroza całej grubości mięśnia sercowego) i niemonośny. W tym artykule rozważymy objawy zawału mięśnia sercowego i pierwsze oznaki zawału mięśnia sercowego u ludzi. Ponadto powiemy ci, jak określić zawał mięśnia sercowego.

Objawy zawału mięśnia sercowego

Najczęstsze objawy: zawał mięśnia sercowego występuje w odstępie od 6 do 12 godzin, co jest związane ze wzrostem aktywności współczulnego układu nerwowego w tych godzinach.

Występowanie objawów zawału mięśnia sercowego

Występowanie objawów zawału mięśnia sercowego wynosi średnio około 500 na 100 000 mężczyzn i 100 na 100 000 kobiet. Rocznie w Stanach Zjednoczonych występuje około 1,3 miliona nie śmiertelnych zawałów mięśnia sercowego. Wiek, w którym pojawiają się pierwsze duchy zawału mięśnia sercowego, wynosi 40-70 lat, dominującą płeć stanowią mężczyźni (mężczyźni i kobiety w wieku powyżej 70 lat chorują równie często).

Patomorfologia zawału mięśnia sercowego w obecności pierwszych objawów

Aby określić zawał mięśnia sercowego podczas badania mikroskopowego w obszarze zawału mięśnia sercowego, obraz morfologiczny zależy od czasu trwania niedokrwienia. We wczesnych stadiach wykrywane są pierwsze oznaki redystrybucji krwi i utrata prążkowania włókien mięśniowych, a w późniejszych okresach wyznaczana jest strefa martwicy, która zmienia się w zależności od okresu ograniczenia początku procesu. Najbardziej typowy objaw zawału mięśnia sercowego: martwica krzepnięcia. W przypadku zawału pozanaczyniowego i częściowego przywrócenia przepływu krwi w dotkniętej tętnicy, a także wzdłuż obwodu rozległej martwicy wykrywana jest miocytoliza. Po 3-5 dniach w obszarze martwicy mięśnia sercowego ujawnia się nagromadzenie makrofagów i proliferacja fibroblastów. Po 7-10 dniach kolagen osadza się w tej strefie. Tworzenie się blizn może utrzymywać się przez kilka miesięcy z objawem

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.