Leczenie niedokrwienia serca za pomocą środków ludowej i leków, głównych objawów choroby

Epizody i oznaki bezbolesnej choroby są wykrywane u prawie wszystkich pacjentów z niestabilną i u 40% pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną. Objawy częściej występują u osób starszych z cukrzycą. Dlatego leczenie niedokrwienia serca środkami ludowymi i lekami powinno być przepisywane ostrożnie. A dla osób zagrożonych - regularnie poddawaj się badaniom kardiologa!

Objawy choroby serca

Objawy kliniczne niedokrwienia są takie same jak zwykła angina wysiłkowa. Etiologia i patogeneza chorób serca są podobne do tych ze stabilną dusznicą bolesną. Przyczyny braku objawów bólu z niedokrwieniem nie są jeszcze jasne. Epizody bólu i bezbolesnego niedokrwienia serca można zaobserwować u tego samego pacjenta z takim samym stopniem miażdżycy tętnic wieńcowych. Możliwy mechanizm pojawienia się bezbolesnego niedokrwienia uważa się za zmianę poziomu progu bólu (jego zmienność). U pacjentów z cukrzycą główną przyczyną pojawienia się bezbolesnego niedokrwienia serca jest uszkodzenie autonomicznego układu nerwowego (neuropatia).

Funkcje diagnostyczne

Główną metodą diagnozowania niedokrwienia jest codzienne monitorowanie EKG. Jest zalecany pacjentom z wysoką klasą czynnościową stabilnej dusznicy bolesnej wysiłkowej, niestabilnej dusznicy bolesnej i kardiochirurgii pozawałowej, a także osobom bez klinicznych objawów niedokrwienia z kilkoma czynnikami ryzyka jednocześnie. U wielu pacjentów oznakę podniesienia odcinka ST w EKG można wykryć podczas fizycznego testu wysiłkowego, a także podczas echokardiografii wysiłkowej.

Środki zapobiegawcze

Istnieje pierwotna i wtórna profilaktyka niedokrwienia.

Podstawowym profilaktyką choroby wieńcowej jest przeprowadzenie specjalnych działań przed wystąpieniem choroby (narażenie na czynniki ryzyka spowalniające postęp procesu miażdżycowego).

Wtórne zapobieganie u pacjenta z niedokrwieniem przeprowadza się w obecności istniejącej choroby, aby zapobiec postępowi choroby i zapobiec późniejszym powikłaniom. Obecnie dominuje prewencja wtórna, ponieważ prewencja pierwotna wymaga polityki rządu w zakresie zdrowego stylu życia.

Czynniki ryzyka - kogo się bać?

Istniejące czynniki ryzyka choroby wieńcowej dzielą się na zmienne (modyfikowalne) i niezmienne (stałe, niemodyfikowalne).

Historia choroby wieńcowej w rodzinie

Ryzyko rozwoju niedokrwienia jest zwiększone:

{$adcode4}
 • bliscy krewni pacjenta z chorobą wieńcową (ważniejsze dla krewnych pierwszego stopnia pokrewieństwa - rodzice, bracia, siostry, synowie, córki niż krewni drugiego stopnia pokrewieństwa - wujkowie, ciotki, dziadkowie),
 • z dużą liczbą pacjentów w rodzinie,
 • kiedy IHD występuje u krewnych w stosunkowo młodym wieku.

Wiek

Stwierdzono liniową zależność między wiekiem a objawami choroby (im większy wiek, tym wyraźniejsza miażdżyca i większa zapadalność).

Płeć

Do 55 lat występowanie niedokrwienia u mężczyzn jest 3-4 razy większe niż u kobiet (wyjątek stanowią kobiety cierpiące na nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemię, cukrzycę, z wczesną menopauzą). Po 75 latach częstość występowania choroby wieńcowej wśród mężczyzn i kobiet jest taka sama.

{$adcode5}

Palenie

Palenie zwiększa ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca 2 razy. Palenie powoduje przejściowy wzrost fibrynogenu we krwi, zwężenie tętnic wieńcowych, agregację płytek krwi, spadek cholesterolu HDL we krwi i wzrost stężenia cholesterolu LGTONGT. Ponadto substancje zawarte w dymie tytoniowym mogą uszkadzać śródbłonek i przyczyniać się do proliferacji komórek mięśni gładkich (w wyniku czego powstają komórki pieniste). Według sekcji zwłok palacze, którzy umierają z przyczyn innych niż niedokrwienie, mają więcej miażdżycy tętnic wieńcowych niż osoby niepalące. Rzucenie palenia zmniejsza częstość zawału mięśnia sercowego w populacji o 50%. Jednak palenie ma duży wpływ na częstość nagłej śmierci sercowej.

Rzucenie palenia zmniejsza prawdopodobieństwo chorób sercowo-naczyniowych, które mogą osiągnąć poziom osób niepalących w ciągu roku od abstynencji.

Objawy nadciśnienia tętniczego

Wysokie ciśnienie krwi (zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe) 3-krotnie zwiększa ryzyko zachorowalności.

{$adcode6}

Cukrzyca

W cukrzycy typu I niedobór insuliny prowadzi do zmniejszenia aktywności LGOTaz i odpowiednio do wzrostu syntezy triglicerydów. W cukrzycy typu II występuje dyslipidemia typu IV ze wzrostem syntezy VLDL. Ponadto cukrzycę często łączy się z otyłością i nadciśnieniem tętniczym.

Siedzący tryb życia

Siedzący tryb życia znacznie zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju choroby niedokrwiennej serca.

Otyłość

{$adcode7}

Otyłość predysponuje do objawów dyslipidemii, nadciśnienia i cukrzycy.

Niedobór estrogenu

Estrogeny dają efekt wazoprotekcyjny. Przed menopauzą kobiety mają wyższą zawartość cholesterolu LHTPV, niższe stężenie cholesterolu LDL i 10-krotnie mniejsze prawdopodobieństwo niż mężczyźni w tym samym wieku. W okresie menopauzy zmniejsza się działanie ochronne estrogenu i zwiększa się prawdopodobieństwo choroby wieńcowej serca (co dyktuje potrzebę uzupełnienia estrogenu z zewnątrz).

Ocena ryzyka

Obecność kilku takich momentów prowadzi do oznak wzrostu prawdopodobieństwa kilkakrotnego rozwoju choroby wieńcowej głównego mięśnia, a nie tylko do zsumowania stopni ryzyka. Oceniając możliwość rozwoju choroby niedokrwiennej serca, określa się następujące parametry:

{$adcode8}
 • Czynniki niezmienne - wiek, płeć, historia rodziny, obecność objawów miażdżycowych.
 • Styl życia pacjenta - palenie, aktywność fizyczna, cechy dietetyczne.
 • Obecność innych czynników - nadwaga, nadciśnienie, lipidy i glukoza we krwi.

Aby ocenić masę ciała, możesz skupić się na takim znaku, jak wskaźnik masy ciała - stosunek masy ciała (w kg) do powierzchni ciała (w m2).

Zapobieganie wtórne

Wtórna profilaktyka u pacjenta z chorobą wieńcową polega na zmianie stylu życia, ekspozycji na czynniki ryzyka i zastosowaniu JTC.

 • Zmiana stylu życia
 • Zaprzestanie palenia.
 • Zgodność z dietą.
 • Zmniejszenie zużycia tłuszczów zwierzęcych do 30% całkowitej wartości energetycznej żywności.
 • Zmniejszenie spożycia tłuszczów nasyconych nawet o 30% całkowitego tłuszczu.
 • Spożycie cholesterolu wynosi nie więcej niż 300 mg / dzień.
 • Zastępowanie tłuszczów nasyconych wielonienasyconymi i jednonienasyconymi produktami pochodzenia roślinnego i morskiego.
 • Zwiększone spożycie świeżych owoców, pokarmów roślinnych, zbóż.
 • Ograniczenie spożycia całkowitej ilości kalorii z nadwagą.
 • Zmniejszone spożycie soli i alkoholu przy wysokim ciśnieniu krwi.
 • Zwiększona aktywność fizyczna. Zalecane są następujące ćwiczenia fizyczne: szybki spacer, jogging, pływanie, jazda na rowerze i narciarstwo, tenis, siatkówka, taniec z ćwiczeniami aerobowymi. Ponadto częstość akcji serca nie powinna przekraczać 60–70% wartości maksymalnej dla danego wieku. Czas ćwiczeń powinien wynosić 30–40 minut: 5–10 minut na rozgrzewkę, 20–30 minut na fazie tlenowej, 5–10 minut na końcową fazę. Regularność 4-5 razy w tygodniu (przy dłuższych zajęciach - 2-3 razy w tygodniu).

Wpływ na czynniki ryzyka

Przy wskaźniku masy ciała większym niż 25 kg / m2 konieczne jest zmniejszenie masy ciała poprzez dietę i regularne ćwiczenia. Prowadzi to do oznak obniżenia ciśnienia krwi, obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL we krwi, wzrostu poziomu cholesterolu HDL, wzrostu tolerancji glukozy i wrażliwości na insulinę.

Przy podwyższonym ciśnieniu krwi leki przeciwnadciśnieniowe są przepisywane przy braku efektu terapii nielekowej. Optymalne ciśnienie krwi uważa się za poniżej 140/90 mm RT. Art.

W przypadku hipercholesterolemii lub złożonej postaci dyslipidemii konieczne jest obniżenie stężenia całkowitego cholesterolu do 5 mmol / L (190 mg%) i cholesterolu LGTNP do 3 mmol / L (115 mg%), stosując środki dietetyczne, a następnie stosując leki przeciwhiperlipidemiczne (szczególnie w obecności ciężkich objawy choroby niedokrwiennej serca). Po zawale mięśnia sercowego zaleca się wyznaczenie środków przeciwhiperlipidemicznych po 3 miesiącach od ich wystąpienia (czas potrzebny do ustabilizowania poziomu lipidów we krwi i oceny wpływu środków dietetycznych).

Jeśli występują oznaki cukrzycy typu I, optymalne stężenie glukozy uważa się za 5,1-6,5 mmol / l (91-120 mg%), optymalne maksymalne stężenie glukozy wynosi 7,6-9 mmol / l (136-160 mg%). Konieczne jest również zapobieganie poważnym stanom hipoglikemicznym. U pacjentów z cukrzycą typu I zalecane są niższe wartości stężenia glukozy we krwi.

Używanie narkotyków

 • Kwas acetylosalicylowy (minimalna dawka 75 mg).
 • beta-adrenolityki są konieczne u pacjentów po zawale mięśnia sercowego (szczególnie z powikłaniami podczas zawału mięśnia sercowego w postaci zaburzeń rytmu serca), nawet przy braku dławicy piersiowej.
 • Inhibitory ACE są wskazane u pacjentów po zawale mięśnia sercowego z objawami niewydolności serca lub dysfunkcji lewej komory.
 • Leki przeciwzakrzepowe są wskazane u pacjentów po zawale mięśnia sercowego ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej.

Prewencja pierwotna

Bezwzględne ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową w ciągu następnych 10 lat można ocenić za pomocą specjalnych map ryzyka wieńcowego opracowanych przez Międzynarodowe Towarzystwa Prewencji Wieńcowej. W tym celu konieczne jest określenie takich znaków, jak wiek, płeć, nawyki palenia, skurczowe ciśnienie krwi i całkowite stężenie cholesterolu.

Profilaktykę pierwotną prowadzi się u osób o zwiększonym prawdopodobieństwie wystąpienia choroby niedokrwiennej serca. Środki w pierwotnej profilaktyce choroby niedokrwiennej serca polegają na zmianie stylu życia i ekspozycji na czynniki ryzyka. Są one podobne do powyższych środków wtórnej profilaktyki choroby niedokrwiennej serca.

Przez bezbolesne niedokrwienie rozumie się stan, w którym występowaniu objawów EKG nie towarzyszy ból. W tym artykule rozważymy objawy i podstawy terapii.

Środki ludowe na niedokrwienie

Leczenie niedokrwienia serca za pomocą środków ludowych

 • 10 gramów owoców wlewa się do szklanki gorącej wody i ogrzewa w łaźni wodnej. Następnie roztwór schładza się, sączy i doprowadza do objętości 200 ml. Konieczne jest wlewanie 1 łyżki stołowej z niewydolnością wieńcową 3-4 razy dziennie od niedokrwienia.
 • W przypadku dławicy piersiowej użyj 10 g suszonego bagna małży i zalej szklanką wrzącej wody. Następnie całą mieszaninę ogrzewano w łaźni wodnej przez 15 minut, chłodzono przez co najmniej 45 minut. Następnie odfiltruj, ściśnij i zwiększ gotową objętość do 200 ml. Konieczne jest wypicie 1/3 lub pół szklanki dziennie po posiłkach, aby wyeliminować objawy niedokrwienia.
 • W celu usunięcia dolegliwości wykonuje się kolekcję medyczną z macicy, dyniowatej, waleriany, rdestowca i rumianku. Jest pobierany przez szczyptę każdego zioła, warzony z 1 litrem wrzącej wody i odstawiony na pół godziny. Następnie są one filtrowane przez kilka warstw gazy. Po przygotowaniu obu związków miesza się je i umieszcza w ciemnym miejscu na 3 dni. W pierwszym tygodniu lek eliminujący niedokrwienie mięśnia sercowego przyjmuje się 1 łyżeczkę rano, a wieczorem, począwszy od drugiego tygodnia, dawkę zwiększa się do 1 łyżki stołowej dwa razy dziennie. Podawanie trwa aż do wyczerpania całej infuzji. Następnie robi się przerwę na 7-10 dni i kurs z niedokrwienia mięśnia sercowego powtarza się. Pełny kurs trwa 1 rok.

Naturalne traktowanie produktu

Postrzega ludowe niedokrwienie jako doskonały lek.

1.

W procesie niedokrwienia serca stosuje się miód i chrzan. Godzinę przed posiłkiem wymieszaj łyżeczkę startego chrzanu i łyżeczkę miodu, najlepiej użyć miodu lipowego. Balsam można pić tylko z wodą. Mieszanie składników jest konieczne tylko przed użyciem. Przebieg podawania trwa 1,5-2 miesiące, najlepiej wykonać zabieg choroby niedokrwiennej serca jesienią i wiosną.

2)

Aby działało dobrze, przygotuj mieszaninę 2 białek jaj, które są ubite z 2 łyżeczkami kwaśnej śmietany i 1 łyżeczką miodu. Mieszaninę spożywa się na czczo z niedokrwienia.

3)

Leczenie „pokrzywy” może być poprzedzone innymi procedurami, to wszystko. Dokładnie spłucz 200 g świeżych korzeni morwy (rośnie w Azji Środkowej), posiekaj, wlej zimną wodę do emaliowanej miski na godzinę, a następnie umieść na małym ogniu, aby przygotować lek na niedokrwienie. 15 minut po zagotowaniu ostudzić bulion, odcedzić i schłodzić. 1/3 szklanki trzy razy dziennie pół godziny przed posiłkiem. Po 2-3 dniowej przerwie przebieg leczenia można powtórzyć.

Jak leczyć w domu?

Przepisy Ludmiły Kim

 • Uzdrowiciele zdecydowanie zalecają picie wody z buraków na objawy niedokrwienia.
 • Skórka cytryny do żucia (bogata w olejek eteryczny) znacznie poprawia pracę serca.
 • W przypadku dławicy piersiowej 5-6 kropli oleju z jodły należy wcierać w obszar naczyń wieńcowych (poniżej sutka) 3-4 razy dziennie. Leczenie niedokrwienia należy przeprowadzać 2-3 godziny, aż atak zostanie całkowicie usunięty, chociaż poprawa jest możliwa po pierwszym zmieleniu. Przydaje się czosnek z miodem u pacjentów z objawami (zwłaszcza jeśli dusznicy bolesnej towarzyszy duszność). Weź litr miodu, 10 cytryn, 10 głów czosnku. Wyciśnij sok z cytryn, obierz czosnek, opłucz i zetrzyj (można przejść przez maszynę do mięsa). Wszystko wymieszaj i pozostaw na tydzień zamknięte w chłodnym miejscu. Weź 1 łyżeczkę 1 raz dziennie, aby leczyć niedokrwienie.

Terapia zgodnie z metodami Petera Karaseva

Aby leczyć niedokrwienie serca, zmielić 50-70 g dwupiennej pokrzywy i wlać powstałą masę do litrowego emaliowanego rondla, dodać 450 g wody i podpalić w ciągu pół godziny. Po 10 minutach gotowania na wolnym ogniu z otwartą pokrywką odcedź bulion (lek wystarcza na 2 dni), odcedź, ostudź i przechowuj w lodówce. Przed użyciem niedokrwienia lepiej jest ogrzać kolejną porcję do temperatury pokojowej. Zabieg potrwa 15 dni z dwiema przerwami 2-3 dni. Ale ten środek zaradczy, ostrzega Peter Vasilievich Karasev, jest odpowiedni tylko dla tych, których krew nie jest zagęszczona. Jednak w tym przypadku nie rozpaczaj.

Pozbywanie się objawów od V. Tishchenko

 • Zaleca się, aby cierpiącym na choroby układu sercowo-naczyniowego takim lekarstwem: 5 łyżek posiekanej sosny lub świerkowych igieł (najlepiej młodych igieł), 2-3 łyżki posiekanych owoców róży i 2 łyżki łusek cebuli. (Nawiasem mówiąc, wywar ze skórki cebuli leczy odmiedniczkowe zapalenie nerek). Wlać 0,7 litra wody, doprowadzić do wrzenia, gotować na małym ogniu przez 10 minut, nalegać 1 noc, owijając się ciepło z objawami niedokrwienia. Odcedź i pij zamiast wody w ciągu dnia od 0,5 do 1,5 litra dziennie. Niedokrwienie leczy się przez 4 miesiące. Jeśli nerki nie zawracają sobie głowy, dodawanie łusek cebuli nie jest konieczne.
 • Wlać jedną łyżkę melisy (szklanka mięty cytrynowej) ze szklanką wrzącej wody, pozostawić na 30 minut, odcedzić i pić w ciepłej formie, 0,5 szklanki trzy razy dziennie przed posiłkami z tachykardią.

Najczęstsze leki

Nie przejmuj się ani nie bój, wezwij karetkę pogotowia, aby uzyskać objawy zaostrzenia niedokrwienia serca. Przed przybyciem lekarza weź walidol na rozszerzenie naczyń. Możesz również rozszerzyć naczynia, powodując podrażnienie skóry: w miejscu największego bólu (nawet nad sercem) umieść plaster gorczycy lub nasmaruj to miejsce dowolną drażniącą maścią (Efkamon, Bom Bengue, Sanitas itp.) ) Należy zauważyć, że obecnie dostępnych jest wiele leków do leczenia niedokrwienia serca zawierających nitroglicerynę. Powinny być stosowane, aby zapobiec atakowi, a nie eliminować jego objawy, ponieważ wszystkie są przyjmowane doustnie i nie działają natychmiast.

Usiądź, po prostu usiądź i nie kładź się, ponieważ przy ostrym przejściu z pozycji pionowej do poziomej krew wpada do górnej części ciała, tworząc dodatkowe obciążenie dla ciała. Aby zmniejszyć obciążenie serca, zrób gorącą kąpiel musztardową dla stóp. Oddychaj głęboko, wstrzymując oddech podczas wdechu. Taki oddech jest najbardziej korzystny dla pracy serca.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.