Jak leczyć wrzód żołądka za pomocą Helicobacter pylori?

Terapia rozpoczyna się od jednej z opcji terapii trójskładnikowej. Ze względu na jego nieefektywność zaleca się powtarzanie środków terapeutycznych. Musisz dowiedzieć się od lekarza, jak leczyć wrzód żołądka za pomocą Helicobacter pylori, stosując inny wariant trójskładnikowego lub czteroskładnikowego schematu leczenia lub po zakończeniu skojarzonej terapii eradykacyjnej kontynuować leczenie przez kolejne 5 tygodni z wrzodem dwunastnicy i 7 tygodni z lokalizacją żołądka wrzodów za pomocą jednego z następujących leków: ranitydyna (0,3 g. w nocy), famotydyna (0,04 g w nocy).

Niepowiązany wrzód z Helicobacter pylori

Forma związana z Helicobacter pylori w 95% przypadków wrzodów dwunastnicy i 87% żołądka. Terapia farmakologiczna jest przeprowadzana zgodnie z zaleceniami Rosyjskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego i rosyjskiej grupy do badań tego rodzaju bakterii. Wciąż jednak, jak leczyć wrzód związany z H. pylori powiązanym i niezwiązanym z tymi mikroorganizmami? Kompleksowa terapia dla pacjentów z wrzodem żołądka ma na celu wyeliminowanie H. pylori i obejmuje leki przeciwbakteryjne i inhibitory wydzielania kwasu solnego. Inhibitory wydzielania kwasu solnego zapewniają optymalny poziom pH dla działania leków przeciwbakteryjnych i eliminują agresywny wpływ kwasu chlorowodorowego na proces powstawania blizn. Zazwyczaj stosuje się blokery receptora histaminowego H2 (ranitydyna, famotydyna) i blokery pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol).

W leczeniu wrzodów stosuje się schematy trzy- lub czteroskładnikowe, które spełniają następujące wymagania: zniszczenie Helicobacter pylori w co najmniej 80% przypadków, występowanie działań niepożądanych w mniej niż 5% przypadków, a czas trwania kursu wynosi 7-14 dni.

Jak leczyć: różne schematy przeciw wrzodom

Trójskładnikowy schemat leczenia wrzodów obejmuje bloker pompy protonowej (omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol) lub bloker receptora histaminowego H2 (ranitydyna, famotydyna) lub preparat bizmutu w połączeniu z dwoma środkami przeciwdrobnoustrojowymi.

Bloker H +, K + -ATPaza omeprazol (20 mg 2 p.), Lub pantoprazol (podwójna dawka) lub lanzoprazol (30 mg dwa razy). Za pomocą tej metody, jak leczyć niezwiązaną formę choroby? W ciągu 7 dni w połączeniu z:

  • metronidazol (0,4 g. 3 r. dziennie) i klarytromycyna (250 mg 2 razy),
  • amoksycylina (1000 mg dwa p. dziennie) i klarytromycyna (500 mg dwa razy dziennie) lub amoksycylina (również, ale 3 p.) i metronidazol (te same 400 mg każda).
Lek blokujący receptory histaminowe H2 ranitydyna (150 mg 2 razy każdy dżin) lub famotydyna (20 mg 2 dziennie) w połączeniu z amoksycyliną (1000 mg 2 s.) I metronidazolem (250 mg cztery razy dziennie) przez 7-14 dni .

Bizmut tripotasowy diazotan (de-nol) lub subalicylan bizmutu (120 mg 4 r. Dziennie) przez 7 dni w połączeniu z:

  • tetracyklina (500 mg 4 razy dziennie) i metronidazol (250 mg cztery razy) w leczeniu wrzodów żołądka,
  • klarytromycyna (250 mg dwa razy dziennie) i amoksycylina (podwójna dawka) lub amoksycylina (500 mg 3 razy) i metronidazol (250 mg 4 razy dziennie).

spośród różnych odmian możliwy jest również taki schemat leczenia Helicobacter pylori. Cytrynian bizmutu ranitydyny (400 mg 2 dziennie) przez 7 dni w połączeniu z:

  • klarytromycyna (500 mg dwa razy dziennie) i metronidazol (taki sam) lub tetracyklina (500 mg 4) i metronidazol (połowa) w celu wyleczenia choroby.

Czteroskładnikowy schemat obejmuje lek przeciwwydzielniczy (inhibitor H +, K + -ATPaza lub bloker receptora histaminowego H2), lek bizmutowy i dwa środki przeciwdrobnoustrojowe.

Inhibitor H +, K + -ATPazy (omeprazol 20 mg, lanzoprazol 30 mg lub pantoprazol 40 mg 2 razy) w połączeniu z koloidalnym pod cytrynianem bizmutu 120 mg 4 r. każdego dnia tetracyklina 500 mg 4 razy dziennie i metronidazol 250 mg cztery razy (lub tynidazol dwa razy więcej, ale dwa razy dziennie) w leczeniu wrzodów żołądka.

Bizmut tripotasowy diazotan (de-nol) 120 mg 4 p. codziennie w połączeniu z blokerem receptora histaminowego H2 (ranitydyna 150 mg dwa razy dziennie lub famotydyna 20 mg dwa razy dziennie), tetracyklina 500 mg cztery razy dziennie i metronidazol 250 mg 4 r. z wrzodu.

Eradykację ocenia się nie wcześniej niż 4-6 tygodni po zakończeniu leczenia przeciw Helicobacter pylori i co najmniej dwiema metodami diagnostycznymi. Jak inaczej przeprowadzić terapię, jeśli zastosowany schemat nie doprowadził do wyeliminowania? Przede wszystkim oznacza to, że bakterie uzyskały oporność na jeden ze składników schematu (pochodne nitroimidazolu, makrolidy) i tego schematu nie należy ponownie stosować. Jeśli inny schemat leczenia nie prowadzi do wyeliminowania, należy określić wrażliwość szczepu H. pylori na całe spektrum zastosowanych antybiotyków. Pojawienie się bakterii w ciele pacjenta rok później uważa się za nawrót infekcji i stosuje się bardziej skuteczne schematy leczenia w celu jej wyeliminowania.

Jak pozbyć się niezwiązanego z Helicobacter pylori?

{$adcode4}

Stosowane są wszystkie grupy leków przeciwwydzielniczych: leki zobojętniające sok żołądkowy, leki przeciwcholinergiczne, blokery receptora histaminowego Hg, blokery H +, K + -ATPazy w zwykłej dawce. Skontaktuj się z lekarzem, aby uzyskać pomoc na temat leczenia niezwiązanego wrzodu za pomocą Helicobacter pylori. On wybierze odpowiednie leki do terapii.

Środki chirurgiczne w celu przywrócenia żołądka. Wskazania bezwzględne: powikłania (perforacja wrzodów, obfite krwawienie z przewodu pokarmowego, zwężenie, któremu towarzyszą ciężkie zaburzenia ewakuacyjne). Względne wskazania: historia powtarzających się obfitych krwawień z przewodu pokarmowego, dużych bezdechowych chorób penetrujących, lekoopornych. Nie wiesz, jak leczyć chorobę, gdy żołądek jest zaszczepiony bakteriami HP typu powiązanego i niepowiązanego? Skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania porady. Nie możesz przyjmować żadnych leków na własną rękę, wizyta u lekarza powinna odbyć się dopiero po postawieniu diagnozy.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.