Późna kiła - leczenie i objawy

Kiła jest poważną chorobą przenoszoną drogą płciową, której nieleczenie może prowadzić do najbardziej tragicznych konsekwencji dla ludzi. Znacząco komplikuje leczenie kiły, ponieważ może przechodzić w utajonej formie przez długi czas, a w tym czasie infekcja rozprzestrzeniła się już w całym ciele. W takim przypadku występuje późna kiła. Jak go leczyć?

Leczenie późnej kiły

Późna kiła lub jej trzeciorzędowa postać jest ostatnim etapem choroby, gdy blady treponema wpływa na wszystkie narządy wewnętrzne i układy ludzkiego ciała. Kiła spóźnia się, jeśli zarażona osoba nie jest leczona lub jeśli leczenie nie zostało zakończone, a patogen pozostał w ciele. Ta forma kiły rozwija się 3-4 lata po zakażeniu, w niektórych przypadkach może trwać 8-10 lat, a nawet dłużej.

W 25–35% przypadków ten etap późnej kiły jest śmiertelny, ponieważ zmiany, które wystąpiły w narządach wewnętrznych, stają się niezgodne z życiem. Leczenie późnej kiły odbywa się tylko pod nadzorem lekarza.

Objawy późnej kiły

Niektóre cechy przebiegu objawów późnej kiły:

1.

W przypadku późnej kiły na skórze i błonach śluzowych pojawiają się gumy lub guzki, jednak w tej postaci zakażona kiła jest prawie niezakaźna dla innych. W 25% przypadków serologiczne reakcje krwi na tym etapie nie wykazują obecności patogenu w ciele, aby go wykryć, konieczne jest przeprowadzenie badania krwi na kiłę za pomocą metod RIBT i RIF.

2)

W przypadku kiły blada treponema wpływa na prawie wszystkie narządy i układy - układ nerwowy, mózg i rdzeń kręgowy, kości, układ sercowo-naczyniowy, wątrobę, nerki, żołądek, jelita, jądra, wpływa również na stawy, narządy wzroku. Późna kiła może rozwijać się przez dziesięciolecia. U pacjenta rozwija się szaleństwo psychiczne, głuchota, ślepota i ogólny paraliż.

3)

W przypadku późnej kiły gumma pojawia się pod skórą i na narządach wewnętrznych zarażonej osoby, są to duże węzły, które następnie przekształcają się w wrzody. Najczęściej wpływają na błonę śluzową i tkankę kostną nosa i podniebienia. Jeśli nie leczysz kiły, choroba całkowicie skoroduje tkankę kostną, co doprowadzi do strasznych deformacji. Najczęstszą deformacją późnej kiły trzeciorzędowej jest tonięcie nosa.

4

Grzybicza kiła pojawia się pod skórą, wystaje na powierzchnię, rozmiary mogą się różnić, osiąga średnicę dwóch cm. Bulwy z późną kiłą mają najpierw ciemnoczerwony kolor, a następnie stają się brązowe. Takie objawy późnej kiły pojawiają się i rozwijają całkowicie bezboleśnie dla pacjenta.

© Autor: Elena Glebova

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.