Gruźlica węzłów chłonnych - leczenie i objawy

Gruźlica węzłów chłonnych występuje, gdy Bacillus Koch wchodzi do organizmu, powodując rozwój choroby. Tak więc patogen wpada w sprzyjające warunki do rozmnażania dalszego siedliska.

Leczenie gruźlicy węzłów chłonnych

Najczęściej węzły podżuchwowe są zakażone gruźlicą węzłów chłonnych, rzadziej węzły w pobliżu obojczyka. A infekcja węzłów w ciele jest praktycznie niewykrywalna. Chorobę będzie można zidentyfikować tylko poprzez badanie rentgenowskie narządów klatki piersiowej.

Po dokładnej diagnozie powodzenie leczenia gruźlicy węzłów chłonnych będzie bezpośrednio zależeć od etapu wykrycia choroby. Oczywiście wczesny etap gruźlicy węzłów chłonnych jest lepiej uleczalny, w którym tylko powiększenie węzła następuje natychmiast po wejściu do niego mikrobakterii gruźlicy.

Objawy gruźlicy węzłów chłonnych

Stadium gruźlicy węzłów chłonnych

1.

Proliferacyjny. Na tym etapie gruźlicy występuje wzrost węzłów chłonnych z powodu namnażania komórek. Ten etap dzieli się na tak zwane podstacje:

  • Wczesne - rozmnażanie komórek bez tworzenia guzków,
  • Następnie - następuje wyraźne tworzenie guzków.
2)

Na tym etapie pojawiają się następujące objawy gruźlicy węzłów chłonnych: tworzenie się martwiczych mas w miejscu, w którym znajdowały się tkanki węzła.

3)

Ropień Kazeoza wewnątrz węzła mięknie i staje się ropą.

4

Fistulous. Objawy gruźlicy węzłów chłonnych na tym etapie: skóra wokół węzła staje się cieńsza, a następnie pęka, a ropa wychodzi z miejsca przełomu.

Ten rodzaj gruźlicy jest niebezpieczny, ponieważ porażka węzłów chłonnych jest ogromna. Węzły mogą nawet łączyć się i tworzyć duży obszar zmian. Znane są przypadki zniszczenia węzłów chłonnych zlokalizowanych w różnych miejscach ciała. Fakt ten znacznie komplikuje diagnozę gruźlicy, ponieważ węzły chłonne mogą być jedynym wskaźnikiem obecności mikrobakterii gruźlicy w organizmie.

Przyczyny gruźlicy węzłów chłonnych

Pierwotne zmiany w miejscach, w których przeniknęła bakteria gruźlicy, zaczynają ulegać zapaleniu. Tak więc zachodzi reakcja na bakterie obce ludzkiemu ciału. Zapalenie objawia się tworzeniem guzków, które są wyraźnie widoczne, gdy badane są tkanki dotkniętego obszaru.

Ale gruźlica węzłów chłonnych zaczyna się rozwijać nieco inaczej. Wszyscy wiedzą, że węzły są narządami układu odpornościowego, a ich reakcja na mikrobakterie gruźlicy przejawia się w aktywnej reprodukcji komórek. Z tego powodu sam węzeł jest powiększony, ale jeśli penetracja infekcji jest wystarczająco silna, wówczas węzeł nie będzie w stanie jej zniszczyć. Czas leczenia gruźlicy może być długi i może mieć różne zakończenia: zniszczenie węzła chłonnego i wypełnienie pozostałej części bakteriami lub całkowite zniszczenie tych bakterii.

{$adcode4}

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.