Ogniskowa gruźlica | Pierwotna gruźlica | Wtórna gruźlica

Istnieje ogniskowa gruźlica - forma, która zawiera pewien proces zapalny i charakteryzuje się niewielką manifestacją objawów. Ta forma jest najczęstszą postacią gruźlicy u osoby dorosłej.

Ogniskowa gruźlica płuc - leczenie i objawy

Leczenie ogniskowej gruźlicy

Leczenie ogniskowej gruźlicy odbywa się za pomocą czterech leków przez dwa miesiące w pierwszej fazie i dwóch leków, które potwierdzają skuteczność pierwszej fazy leczenia w drugiej fazie, która również trwa 4 miesiące.

Objawy ogniskowej gruźlicy

Nie ma klinicznych objawów gruźlicy ogniskowej. Choroba może wystąpić bezobjawowo, z przejawem małych objawów, a także, choć bardzo rzadko, występuje ostry przebieg choroby. Zazwyczaj pacjenci z ogniskową gruźlicą są wykrywani podczas losowego badania.

Przyczyny ogniskowej gruźlicy

Mechanizm pojawienia się ogniskowej gruźlicy polega na wznowieniu starych zmian gruźliczych. Najczęściej to resztkowe ogniska przyczyniają się do wystąpienia wtórnej gruźlicy. Są one zlokalizowane głównie w górnej części płuc i są widoczne na radiogramach jako małe zwapnienia.

Ogniskowa gruźlica o łagodnym przebiegu charakteryzuje się pojawieniem się zmiany, której wielkość nie przekracza jednego centymetra. Ta postać gruźlicy jest uważana za łagodną i dobrze uleczalną.

Istnieją takie warunki, których przestrzeganie może prowadzić do wystąpienia ogniskowej gruźlicy:

  • osłabiona odporność
  • złe odżywianie
  • długie procedury opalania
  • częste stresujące sytuacje
  • cukrzyca
  • wrzód żołądka
  • nadużywanie alkoholu i narkotyków
  • AIDS

Konsekwencje ogniskowej gruźlicy

1.

Udany wynik - po zakończeniu i całkowitym wyleczeniu ogniskowej gruźlicy nie powstają żadne konsekwencje.

{$adcode4} 2)

Średnio udany wynik - w miejscu, w którym przebiegał proces ogniskowej gruźlicy, możliwe jest zwłóknienie i zwapnienia.

3)

Niepomyślny wynik - proces ogniskowej gruźlicy rozwija się i staje się ciężki.

Pierwotna gruźlica płuc - leczenie i objawy

Pierwotna gruźlica rozwija się tylko u dziesięciu procent zarażonych osób, w większości jest niebezpieczna dla dzieci. Manifestacje choroby z tą postacią choroby nie są wykrywane. Wynika to z podwyższonego poziomu niespecyficznej i specyficznej odporności na chorobę, która rozpoczyna się w związku ze szczepieniem przeciw gruźlicy. W wyniku tego procesu w ciele ludzkim pojawia się specjalna odporność na gruźlicę, aw przyszłości rozwój choroby ustaje.

Pierwotna gruźlica lub zapalenie oskrzeli

{$adcode5}

Najczęstszym objawem pierwotnej gruźlicy jest zapalenie oskrzeli, które występuje bez przypadkowej infekcji węzłów chłonnych i bez występowania ognisk choroby w płucach. Przy zmniejszonej odporności i dużej dawce infekcji węzły chłonne zaczynają się zapalać i pojawiają się na nich ogniska tandetnej martwicy. Takie zmiany wpływają na obszary płuc przylegające do miejsca zakażenia, a także tworzy się nacieki podstawne o niespecyficznym pochodzeniu. Taki proces może przyczyniać się do tworzenia mikropistułek w wyniku kontaktu z powierzchnią oskrzeli.

Po wygojeniu w węzłach chłonnych stan zapalny ustąpił, a martwica tkanek dotknięta chorobą staje się gęstsza, złogi wapnia w martwicy tkanek i wzrost zmian zwłóknieniowych w torebce i otaczającym obszarze.

Podstawowy cel gruźlicy

Pierwotna gruźlica może wystąpić w postaci pojawienia się w płucach głównego ogniska choroby. Takie ognisko jest pneumoniczne i zawiera kazeozę w części środkowej oraz duże okołoporodowe miejsce zapalenia z góry. Po wystąpieniu wpływu na płuca następuje uszkodzenie węzłów chłonnych i zmiana naczyń limfatycznych, które są między nimi.

W momencie gojenia zapalenie zaczyna się rozpuszczać, a martwica tkanki zlokalizowana w ognisku staje się gęstsza. Na końcowym etapie następuje całkowite zastąpienie ogniska kazozi zwłóknieniem. Procesy enkapsulacji zaczynają dominować w węzłach chłonnych.

{$adcode6}

W przypadku postępującej pierwotnej gruźlicy możliwe jest przejście do postaci prosowej choroby z powodu infekcji we krwi. Należy pamiętać, że możliwe jest również ostre rozprzestrzenianie się pierwotnej gruźlicy, dlatego konieczne jest zdiagnozowanie takich sytuacji na czas, ponieważ wszyscy wiedzą, że im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym szybciej pojawią się wyniki i pozytywne skutki.

Wtórna gruźlica płuc - leczenie i objawy

Dorosły, który jako dziecko zachorował na gruźlicę, może, gdy pojawią się odpowiednie warunki, ponownie zachorować na gruźlicę, dopiero teraz wtórną. Wtórna gruźlica pojawia się z powodu nowej zmiany w starym ognisku bakterii drobnoustrojowych gruźlicy.

Leczenie wtórnej gruźlicy

Leczenie wtórnej gruźlicy powinno składać się z zestawu różnych procedur, które obejmą określone i niespecyficzne metody leczenia. Specjalna terapia obejmuje stosowanie antybiotyków, których nie należy przerywać, dopóki dana osoba nie w pełni wyzdrowieje. Istnieje 12 leków przeciwgruźliczych.

Po 3 do 6 miesiącach przeprowadza się końcowe badanie rentgenowskie, po czym określa się metody łączenia preparatów i metody ich podawania. Wtórne leczenie gruźlicy jest zwykle przeprowadzane w szpitalach specjalnie do tego celu zaprojektowanych przez 8 do 12 miesięcy. Odzyskiwanie jest wykrywane po zatrzymaniu izolacji mikrobakterii, braku zatrucia gruźliczego, regularyzacji funkcjonowania organizmu, pojawieniu się niepełnosprawności.

{$adcode7}

Operacje chirurgiczne są możliwe w leczeniu przewlekłej wtórnej gruźlicy. Jeśli jest to możliwe, stosowanie narkotyków jest kierowane do udanej operacji. Jeśli przeprowadzenie operacji jest niemożliwe, można zastosować kombinację określonych i niespecyficznych metod. Te ostatnie obejmują przestrzeganie codziennego schematu, odżywianie, terapię stymulującą itp. Takie metody są aktywnie stosowane w sanatoriach medycznych i pensjonatach.

Ogniskowa wtórna gruźlica

Najczęstszym rodzajem wtórnej gruźlicy jest ogniskowa gruźlica, która prowadzi do ogniskowego uszkodzenia płuc. Takie ogniska mogą obejmować dwie fazy:

1.

Faza infiltracji z „miękkimi” ogniskami.

2)

Faza bliznowa z ogniskami zmienionymi przez fibro.

{$adcode8}

Objawy wtórnej gruźlicy

Gruźlica z „miękkimi” ogniskami ma łagodne objawy, które można wykryć tylko poprzez badanie rentgenowskie chorego.

Bliznowacąca gruźlica występuje bez względnego niepokoju, ale objawy wtórnej gruźlicy są bardziej wyraźne. W tej postaci choroby występuje kaszel z plwociną i krwią, gorączka, utrata masy ciała.

W przypadku wtórnej gruźlicy w ten sposób osoba wymaga specjalnego leczenia z rejestracją w przychodni. Jeśli zauważone zostaną zaburzenia oddychania, pacjentowi zostanie przypisana grupa niepełnosprawności. W przypadku braku leczenia lub późnego wykrycia choroby możliwy jest rozkład tkanki płucnej i pojawienie się jaskiń, tj. Przejście do fazy bliznowacenia. Taki przebieg choroby obejmuje przypadkowe zapalenie płuc i inne naciekające postacie gruźlicy.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.