Oznaki wszczepienia zarodka: warunki, warunki

Po naturalnym poczęciu rozpoczyna się proces zwany podziałem, w wyniku którego z jednej komórki powstaje embrion ludzki, który zachodzi bezpośrednio podczas fuzji plemników i jaj, jaja płodowego lub zygoty. W tym artykule znajdziesz oznaki implantacji zarodka.

Jak zachodzi zapłodnienie komórki jajowej?

W jaki dzień implant zarodka?

Proces ten trwa 6-7 dni, po których podzielona komórka musi przyłączyć się do ściany macicy, aby zarodek otrzymał odżywianie niezbędne do rozwoju. Jest to bardzo delikatny proces zwany implantacją, dzięki któremu mogą tworzyć się wszystkie narządy nowego człowieka.

Kruszenie komórek nadal występuje w jajowodzie. Do tej pory dzieli się i nie rośnie, zaczynając jednocześnie poruszać się w kierunku jamy macicy. Jeśli w tym okresie zygota zacznie się powiększać, może uszkodzić jajowód, co jest całkowicie nieodpowiednie do tego. Po zakończeniu procesu kruszenia zygota przypomina kształt morwy, dlaczego nową formację nazwano morula, co po łacinie oznacza morwy.

Przez cały ten czas zapłodniona komórka kontynuuje powolny ruch do macicy. Co więcej, w jego wnętrzu zaczyna tworzyć się pusta przestrzeń, teraz nazywa się ją blastula, a wnęka w środku nazywa się podmuchem. W rzeczywistości jest teraz pusta kula w środku, której średnica wynosi zaledwie jedną dziesiątą milimetra. Skorupa piłki składa się z zewnętrznej warstwy - trofoblastu i wewnętrznej - zarodka. Na tym etapie zarodek prawie dotarł do jamy macicy, jest już gotowy do wszczepienia w ścianę.

Proces podziału Zygote

Pierwsze podziały zygotów nazywane są procesem podziału, w wyniku którego powstają elementy, z których pochodzą wszystkie struktury nowego stworzenia.

  • Po około 36 godzinach od zapłodnienia jajo płodowe dzieli się na dwie całkowicie identyczne komórki, zwane blastomery. Są mniejsze niż zapłodnione jajo i są otoczone warstwą ochronną, błyszczącym obszarem, przez który mogą przenikać tylko składniki odżywcze niezbędne do dalszego podziału komórek.
  • Po 10-15 godzinach te dwie komórki dzielą się, tworząc cztery blastomery, które po 10-15 godzinach również dzielą się na dwie i tak dalej. W tym czasie, popychane przez skurcze mięśni ścian jajowodu i ruchy oscylacyjne rzęsek wyściełających jego powierzchnię, jajo płodu przesuwa się do macicy.
  • Trzy dni później jajo płodowe składa się już z 16 blastomerów, a po nowym podziale komórek, liczącym 32 blastomery, otrzymuje nazwę morula.
  • Po 4-5 dniach od zapłodnienia morula dociera do jamy macicy i wnika w nią, a proces podziału komórek jest ciągły. W tym czasie gromadzi się płyn wewnątrz moruli, dzięki czemu grupa komórek przesuwa się na bok.

Rozwój blastuli

Oznacza to utworzenie nowej struktury zwanej blastulą, która składa się z dwóch różnych części, jednej zwanej embrionem, odpowiadającej grupie komórek, które przesunęły się na bok, a drugiej, znanej jako trofoblast, odpowiada cienkiej warstwie komórek otaczającej całą strukturę. Komórki zawarte w obu częściach mają różne cele: zarodek pojawi się z zarodka, a łożysko powstanie z trofoblastu. Wszystko to nastąpi, gdy jajo płodowe nie osiągnie jeszcze ostatecznego położenia.

Oznaki wszczepienia zarodka do macicy

Okres embrionalny blastuli

Do zakończenia procesu transformacji blastula swobodnie unosi się w jamie macicy przez 2-3 dni. Około tygodnia po zapłodnieniu blastula traci zewnętrzną warstwę i przyczepia się do endometrium, wyściółki jamy macicy, szukając miejsca, z którego może otrzymywać składniki odżywcze niezbędne do jej rozwoju. Zjawisko to nazywa się implantacją lub przywiązaniem. Blastula przyczepia się do endometrium z częścią, w której znajduje się zarodek, i natychmiast komórki trofoblastów pokrywające tę strefę zaczynają wydzielać substancje chemiczne, które rozpuszczają endometrium, tworząc rodzaj gniazda. Blastula stopniowo penetruje endometrium, aż prawie całkowicie pogrąża się w swojej grubości.

{$adcode4}

Następnie przywraca się powierzchnię błony śluzowej macicy, dzięki czemu implantacja blastuli jest wzmocniona w miejscu, w którym kontynuuje swój rozwój. Około trzech tygodni po zapłodnieniu grupa komórek tworzących zarodek wykonuje określone zadanie i zaczyna się różnicować, dając początek różnym narządom tworzącego się zarodka. Zostało tylko kilka tygodni do zakończenia procesu, a z jednego początkowego zapłodnionego jaja powstało bardzo złożone ludzkie ciało.

W jaki dzień implant zarodka?

Implantacja polega na wprowadzeniu płodowego jaja do endometrium macicy lub, jak to się nazywa, błony resztkowej. Zwykle to ważne wydarzenie ma miejsce około 8 dni po poczęciu - około 19 dni ciąży.

Wszczepienie zarodka można podzielić na dwa etapy. Najpierw komórka jajowa przylega do endometrium macicy, a następnie próbuje ją zaatakować. Jednak tutaj mogą się zacząć pierwsze trudności.

{$adcode5}

Jajo płodowe nie zawsze jest w stanie zaatakować endometrium. Różne choroby zapalne, na które cierpi kobieta, aborcja i łyżeczkowanie, uraz i anomalie - wszystko to nie przechodzi bez śladu.

Jeśli zapłodnione jajo nie zdoła pozostać w błonie śluzowej, przepływ menstruacyjny rozpoczyna się 7-8 dni po poczęciu. W takim przypadku kobieta może nawet nie podejrzewać, że była w ciąży przez krótki czas.

Implantacja zarodka po zapłodnieniu

Jeśli do tego czasu wszystko poszło dobrze i zarodek zdołał zaatakować nabrzmiały endometrium (zwykle dzieje się to na tylnej ścianie macicy, choć są wyjątki), rozpoczyna się jego rozwój. Wewnętrzna błona blastuli płodowej jest również podzielona na dwie warstwy. Z wewnętrznej części dziecka zaczyna się formować, podczas gdy zewnętrzna część zaczyna tworzyć łożysko.

Od momentu udanej implantacji zarodka ciało kobiety zaczyna wytwarzać hormon ciąży - hCG.

{$adcode6}

Na tym etapie stadium jaja w czasie ciąży nabiera rozpędu, a jajo w tym czasie składa się już ze 120-200 komórek, a proces ich podziału trwa nieprzerwanie. Podstawy narządów i tkanek nienarodzonego dziecka powstają z części komórek, z drugiej - płynu owodniowego, łożyska, pępowiny. Kiedy wyczerpuje się zapas składników odżywczych w jajku, łożysko zaczyna funkcjonować, a składniki odżywcze i tlen pochodzą z krwi matki przez pępowinę. Układ łożyskowy zaczyna działać pod koniec drugiego tygodnia rozwoju zapłodnionego jaja i oznacza przejście etapu jaja do stadium embrionalnego, osiągając w tym czasie około 0,5 milimetra.

W momencie wprowadzenia płodowego jaja do ściany macicy w tym miejscu endometrium topi się, a substancje uwalniane w tym procesie zaczynają odżywić powstały zarodek. Naruszenie tkanki w tym miejscu jest zamykane specjalnym korkiem zwanym fibrynowym.

Trofoblast zakorzenia się w ścianie macicy w miejscu przyłączenia, a po pewnym czasie jajo jest zamknięte w specjalnej kapsułce, która jest utworzona przez uniesione wokół niej krawędzie błony. Tkanka, która była uszkodzona w czasie implantacji, pokrywa teraz jajo równą, gęstą warstwą.

Stopniowo, wraz z rozwojem ciąży i powiększaniem się płodu, kapsułka rośnie i w jamie macicy pozostaje mniej wolnej przestrzeni. I wreszcie, około 17 tygodnia ciąży, kapsułka całkowicie wypełnia przestrzeń macicy.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.