Objawy zagęszczenia tkanki płucnej

Objawy kliniczne kompleksu objawowego naciekającego zagęszczenia tkanki płucnej zależą przede wszystkim od choroby, która ją powoduje, stopnia aktywności procesu zapalnego, obszaru i lokalizacji zmiany, powikłań itp.

W tym artykule poznasz główne objawy zagęszczenia tkanki płucnej.

Objawy zagęszczenia tkanki płucnej

Najbardziej charakterystycznymi częstymi dolegliwościami pacjentów z naciekami płucnymi są kaszel, duszność i krwioplucie. Jeśli ognisko infiltracji znajduje się na obrzeżach płuc i przechodzi do opłucnej, ból w klatce piersiowej może wystąpić podczas kaszlu i głębokiego oddychania.

Objawy zagęszczenia tkanki płucnej

1.

W zapalnych naciekach płucnych z kaszlem można rozdzielić śluzowo-ropną plwocinę, czasem krwawą (na przykład z grypowym zapaleniem płuc) lub zabarwienie zardzewiałego żelaza („zardzewiała” plwocina u pacjentów z krostym zapaleniem płuc w stadium czerwonego zapalenia wątroby).

2)

W przypadku nacieków płucnych o działaniu destrukcyjnym (rozkład tkanki płucnej) może wystąpić krwioplucie (na przykład gruźlica płuc, rak płuc oskrzelowo-pęcherzykowy).

3)

W przypadku dużych lub zlewających się nacieków płucnych, a także u osób osłabionych lub w podeszłym wieku obserwuje się duszność, która charakteryzuje nasilenie restrykcyjnych zaburzeń wentylacji i stopień niewydolności oddechowej. Duszność z reguły jest mieszana: z nią obserwuje się trudności zarówno w fazie wdechowej, jak i wydechowej, co jest spowodowane spadkiem powierzchni oddechowej. Ta duszność pojawia się podczas wysiłku fizycznego lub w spoczynku, może być stała lub występować w oddzielnych okresach w postaci ataków astmy.

4

Objawy, takie jak ból w klatce piersiowej podczas infiltracji płucnej, występują tylko w przypadkach, w których opłucna opłucna jest zaangażowana w proces patologiczny, ponieważ błona śluzowa małych oskrzeli i miąższ płucny, podrażnione jakimkolwiek procesem, nie powodują bólu. Bóle te są „głębokie”, nasilone przez oddychanie i kaszel, jakby zlokalizowane przez pacjentów. Podrażnieniu opłucnej okładzinowej wyściełającej przeponową powierzchnię płuc towarzyszy pojawienie się bólu na skórze górnej części brzucha.

5

Obiektywne badanie pacjentów często ujawnia szybkie oddychanie (tachypnea), opóźnienie tej połowy klatki piersiowej podczas oddychania, gdzie zlokalizowane jest naciekanie płucne. Na obszarze dużego, rozległego i płytko zlokalizowanego nacieku płucnego często wykrywane jest zwiększone drżenie głosu z powodu zagęszczenia infiltrowanej tkanki płucnej, która dobrze przewodzi dźwięk. Tam również określa się skrócenie lub stłumienie dźwięku uderzenia.

Skargi na objawy zagęszczenia tkanki płucnej

Z dodatkowych dolegliwości najczęściej odnotowuje się gorączkę, dreszcze, osłabienie, ból głowy i pocenie się. Przewlekły przebieg procesu naciekania w płucach może powodować utratę masy ciała. Charakter kaszlu zależy od stadium rozwoju i etiologii nacieku płucnego, a także od nasilenia towarzyszących zmian w oskrzelach i opłucnej. Tak więc suchy kaszel (kaszel podrażniający, bezużyteczny), w którym plwocina nie wykrztusza się, obserwuje się na samym początku rozwoju infiltracji płucnej. Jednak po krótkim czasie rzadka plwocina zaczyna się rozdzielać, a następnie kaszel staje się produktywny (mokry) z powodu tworzenia wysięku w pęcherzykach płucnych i nadmiernego wydzielania śluzu oskrzelowego w oskrzelach zlokalizowanych w obszarze nacieku płucnego. Niski głos, łagodny i krótki kaszel może być oznaką początkowej infiltracji zlokalizowanej na obrzeżach tkanki płucnej (na przykład gruźlica płuc).

{$adcode4}

Naciek płucny

Naciek płucny z uszczelnieniami tkanki płucnej

W pierwszym etapie infiltracji lub obrzęku, gdy spadek zwięzłości tkanki płucnej łączy się ze spadkiem jej elastyczności, dźwięk uderzenia staje się tępy-tympanowy. Odcień bębenkowy dźwięku uderzenia w tym przypadku tłumaczy się tym, że impregnacja ścian pęcherzyków wysiękiem lub przesiękiem zmniejsza ich stres, stają się niezdolne do oscylacji, a dźwięk uderzenia wynika głównie z wibracji powietrza w pęcherzykach płucnych.

Z powodu infiltracji płuc lub obrzęku zmniejsza się ruchliwość marginesu płucnego po stronie dotkniętej chorobą. W przypadku osłuchiwania w początkowej fazie infiltracji lub obrzęku płuc wykrywane jest osłabione oddychanie pęcherzykowe, spowodowane przez spadek elastyczności tkanki płucnej i zatrzymanie części pęcherzyków płucnych w wyniku oddychania. W przeciwnej (zdrowej) połowie klatki piersiowej z powodu kompensacyjnego wzrostu wydechów można określić patologicznie wzmocnione oddychanie pęcherzykowe.

Następnie dochodzi do oddychania oskrzeli w obszarze rozległego i gęstego nacieku płucnego w przypadku niedrożności oskrzeli. Jeśli poszczególne miejsca infiltracji znajdują się wśród zdrowej tkanki płucnej, słychać mieszane oddychanie pęcherzowo-oskrzelowe lub oskrzelowe. Tak więc w przypadku przewagi zdrowej tkanki płucnej nad obszarami zagęszczania powstaje mieszany oddech z dużym odcieniem pęcherzykowym (oddychanie pęcherzowo-oskrzelowe). Wraz z przewagą miejsc zagęszczania nad zdrową tkanką płucną słychać oddychanie mieszane z dużym odcieniem oskrzeli (oddychanie oskrzelowe).

{$adcode5}

W obszarze nacieku płucnego można znaleźć mokre i suche rzędy, trzeszczek w ograniczonym obszarze klatki piersiowej, zwiększoną oskrzeli po dotkniętej stronie. W przypadku infiltracji płuc bardziej typowe są następujące: wilgotne małe pęcherzyki, które są słyszalne w strefie infiltracji lub obrzęku płuc, gdy pojawiają się w pęcherzykach płucnych biorących udział w procesie naciekania, oskrzelach końcowych i najmniejszych oskrzelach. Są one zlokalizowane (zwykle w rzucie segmentu), wielokrotne, dźwięczne i są słyszalne głównie z inspiracji. Po głębokim oddychaniu i kaszlu te świszczące oddechy stają się często bardziej dźwięczne i obfite ze względu na fakt, że wysięk lub obrzęk płynu płynie z pęcherzyków płucnych do oskrzeli i małych oskrzeli.

Trzpień zębodołowy z objawami zagęszczenia płuc

W infiltracji zapalnej tkanki płucnej na wysokości wdechu słychać crepitus pęcherzyków płucnych z powodu przylegania ścian pęcherzyków płucnych, pokrytych od wewnątrz cienką warstwą wysiękowego kleju. Trzpień zębodołowy towarzyszy fazom pojawienia się i resorpcji wysięku i jest oznaką ostrego procesu zapalnego w płucach. Ulepszoną bronchofonię często stwierdza się na małych obszarach naciekającego zagęszczenia płuc, które wcześniej nie zostały wykryte przez badanie dotykowe (drżenie głosu nie jest wzmocnione), perkusję (normalny dźwięk płucny) i osłuchiwanie (oddychanie pęcherzykowe).

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.